CategoryProfile Portlet

Ghent

The city of Ghent is proud to claim that a smart city cannot exist without smart citizens. Refusing to search for one – fits – all kind of solution, the city is putting the future in citizen’s hands. Opening its data, providing workshops, meeting spaces and labs, the city is advocating for cooperation and active participation. This bottom – up approach is not a recent trend, but a way Ghent has been developing and evolving for decades. Their combination of education, research and citizen – lead initiatives, is constantly advancing domains of urban mobility, energy production, health, and life quality. Postcode: 9000

CategoryCampaigns Portlet

Ghent

Parkbrugje Lusthoflaan

Tijdens ons leefstraatproject in 2015 bouwden we ter hoogte van de Lusthoflaan een tijdelijk voetgangersbrugje als extra toegang tot het park Vyncke-Bovyn (Wondelgem/Mariakerke). Nu willen we dat brugje veilig onderhouden tot er, in samenspraak met het stadsbestuur, een permanente constructie komt.

Ghent

Kleine bomen maken Gent klimaatneutraal

Inrichten van een mobiel CO2 onderzoeks- en meetlabo. Met dit materiaal kunnen we nieuwe en eventueel betere oplossingen voor klimaatproblemen vinden.